Leden 2008

děkuji

29. ledna 2008 v 16:46 STATISTIKA
JSEM MOC RÁDA,
ŽE JSTE SE PŘIŠLI PODÍVAT,
PŘIJĎTE ZAS,
BUDU SE TĚŠIT.....

zima

29. ledna 2008 v 16:40 ROČNÍ OBDOBÍ
Aby jste si užili trochu opravdové zimy, tady jsou obrázky

Zápisy do prvních tříd

29. ledna 2008 v 16:19 PRO DĚTI
Zveme rodiče i budoucí prvňáčky
k ZÁPISU DĚTÍ DO ŠKOLY
Zápisy začaly v úterý 15. ledna, potrvají do 15. února.
Základní školy začaly zapisovat děti do prvních tříd.
Hurá k zápisu do školy!

Zuzanka

20. ledna 2008 v 19:24 FAUNA
Zachráněná psí holka

Zima - Bruslení

16. ledna 2008 v 0:21 ROČNÍ OBDOBÍ
Bruslení láká, mělo by být ale více příležitostí.
Lidé se mohou sklouznout na dvou nožích na zimním stadionu.
Ledové plochy nezahálí. Jsou vytěžovány od rána do večera.
Kvůli mírné zimě je o bruslení velký zájem.
Jezdili by klidně na rybník, ale počasí je takové, jaké je.
Největší radost ze zamrzlých rybníků by měly děti.

Nový rok a Tři králové

4. ledna 2008 v 1:17 ROČNÍ OBDOBÍ
Nový rok
Jedním z nejstarších zvyků v Čechách a na Moravě bylo, že si lidé vzájemně přáli a posílali si drobné dárky. Novoroční přání, tedy koleda, si žádalo drobné odměny.
Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".