Květen 2008

Národní divadlo

16. května 2008 v 0:34 VÝROČÍ
16. května 1868
byl v Praze položen základní kámen Národního divadla. Na kámen jako první poklepali František Palacký a Jan Evangelista Purkyně, slavnostní řeč pronesl Karel Sladkovský. Položení kamene provázela obrovská slavnost. Pod heslem ,,Národ sobě" se jí zúčastnily všechny české spolky a sdružení, do Prahy přijeli i prostí venkované.
Ještě téhož večera se v Prozatímním divadle konala premiéra Smetanovy opery Dalibor.
Národní divadlo je ztělesněním vůle českého národa po národní svébytnosti a samostatnosti. Na jeho budování se sbírkami podílely široké vrstvy všeho lidu a slavnostní položení základního kamene 16. května 1868 se stalo všenárodní politickou manifestací.
Národní divadlo bylo poprvé otevřeno 11. června 1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Odehrálo se v něm ještě dalších 11 představení, pak byla budova uzavřena pro dokončovací práce. Uprostřed nich, 12. srpna 1881, došlo k požáru, který zničil měděnou kupoli, hlediště i jeviště divadla. Požár byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky: za 47 dní byl vybrán milion zlatých.
Budova Národního divadla byla opět otevřena 18. listopadu 1883 představením Smetanovy slavnostní opery Libuše, pro tuto příležitost zkomponované.
Rozsáhlá přestavba spojená s dostavbou okolí divadla, byla ukončena k závaznému termínu, kterým bylo datum 100. výročí otevření: 18. listopad 1983. V tento den byla historická budova opět představením Smetanovy Libuše předána veřejnosti. V současnosti je tento historicky nesmírně důležitý a krásný objekt spolu s připojenou moderní provozní budovou, v níž je umístěna i hlavní pokladna, hlavní scénou tří uměleckých souborů Národního divadla: činohry, opery a baletu.