Září 2009

Podzim

29. září 2009 v 1:08 ROČNÍ OBDOBÍ
Nepromarněte podzimní vycházku za václavkami

Kolem svátku sv. Václava se odjakživa objevovaly houby,

jež nesou po Václavech a Venoušcích své jméno.

Václavka obecná je málo zaměnitelná s nejedlými houbami.

Je to typická dřevokazná houba, rostoucí nejčastěji na pařezech

a kmenech listnatých stromů, objevuje se však i na živých stromech.

Objevuje se v trsech, nožky jsou obepínány prsteny.

Sbírejte jen kloboučky těch nejmladších plodnic.

Roste nejhojněji začátkem podzimu.