Květen 2011

Opravy silnic po zimě

28. května 2011 v 19:23 TIPY
Do silnic je třeba investovat a dát je do pořádku, aby ještě nějakou dobu sloužily.

Silnice je dopravní stavba umožňující nekolejovou pozemní dopravu na větší vzdálenosti.
Slovo silnice má původ v dobách, kdy císař Karel IV. nechal zesílit tehdejší hlavní cesty (silná cesta = silnice). Na Moravě se v obecném jazyce pro silnici běžně užívá slova cesta.
Silnice často využívá pro překonání terénních překážek dalších staveb, jako jsou například mosty či tunely, popřípadě ještě zářezy, odřezy nebo náspy .
V současné české terminologii je silnice jednou z kategorií pozemních komunikací. V tomto smyslu je termín silnice protikladem k termínům účelová komunikace, místní komunikace a dálnice. Slovo ulice je dnes již neoficiální označení pozemních komunikací ve městech a významem má nejblíže k termínu místní komunikace.